Aan de hand van haar methodiek van de verbindende dialoog is Anne er in zeer korte tijd in geslaagd om binnen het management team van de business unit een sfeer van vertrouwen en verbinding te creëren en daarmee intrinsiek commitment aan de gezamenlijke doelen en strategie."
Rianne Rhodes,
directeur-uitgever Voortgezet Onderwijs, Malmberg

Stijl

Aanpak

Scherpe analyse

Teunis Connect maakt drijfveren helder. Laat organisaties, teams en medewerkers ervaren hoe onderliggende patronen kunnen leiden tot ineffectief gedrag. En helpt met het inventariseren overtuigingen, waarden en competenties die leiden tot effectief gedrag.

Kennis van organisaties

Teunis Connect heeft brede kennis van organisaties, zowel profit als non-profit. Kent de kansen en de valkuilen. Verbindt de werkelijkheid van vandaag met de wens van morgen.

Wijsheid en intuïtie

Gebruikt creatieve technieken om het onbewuste bloot te leggen. Spiritueel, creatief, vertrouwend op intuïtie wordt met associatieve methodieken gewerkt op psychologisch niveau.

Methodiek en modellen

Maakt nieuwe mogelijkheden en constructieve oplossingen helder en bereikbaar, voor individu en team door praktische methodieken en modellen. Een model helpt om te begrijpen welke diepere laag is aangeboord. Als theoretisch kader gebruiken we onder andere is het model voor ‘Impeccable Leadership’ en de logische niveaus van impact van Bateson.

Resultaat

In elke training of coaching maakt Teunis Connect mensen bewust van eigen verantwoordelijkheid en geeft concrete handvatten mee om kansen te creëren in hun werk. En draagt zo bij aan het vergroten van het bewustzijn, waardoor plezier, invloed, effectiviteit en succes in het werk toenemen.