Anne weet mensen te inspireren; individueel maar ook in teamverband. Sommige momenten waren confronterend; er wordt een spiegel voorgehouden op een respectvolle manier. Op zo’n moment leer je veel over jezelf, je krijgt echt inzicht over wat je effect is op anderen. Complimenten voor knappe acteerwerk en inlevingsvermogen van actrice Annette Derks."
Jessica Melgers, directiesecretaresse
Biga Groep

Aanbod | Trainingen

Leiderschap met lef!

Lef, komt van het Jiddische woord ‘leb’, wat betekent “leven en werken vanuit je hart”. Leiderschap begint bij jou: wat is je kern, wat beweegt je en wat zet jij in, waaraan ben jij gecommitteerd? Wat heb je concreet nodig om doelgericht te handelen? Echt leiderschap ontstaat wanneer missie, behoeften, verbindende communicatie, talent en dienstbaarheid op een lijn komen met de inhoud van het werk.

Leiderschap met impact

Je wilt:

Het vermogen hebben anderen optimaal te betrekken bij het realiseren van doelen. Om zo samen te komen tot succes en resultaat. Je weet dat dit vermogen een bron heeft: jijzelf. Dat vraagt om bewustzijn en kennis van de verschillende leiderschapsrollen die je nodig hebt om je doelen te bereiken. Je bent verbonden met je innerlijke drive en met dat wat je werkelijk te doen hebt in de eigen organisatie samen met de medewerkers.

Het resultaat:

Je weet: hier sta ik nu, dit is mijn werkelijke missie, en zo is mijn werking naar anderen toe. Ik ken mijn bron en verbind deze met mijn persoonlijke opdracht en doel. Zo breng je sociale innovatie, een verbindende manier met elkaar omgaan, vernieuwing met creativiteit en commitment in de organisatie.

Cultuur, waarden en verandering

Je wilt:

De waarden en overtuigingen in de huidige cultuur definiëren. Feitelijke gedragingen van individuele medewerkers en teams maken deel uit van de organisatiecultuur. Al dit gedrag is aan de buitenkant waarneembaar. Cultuurverandering vraagt om bewustzijn: welke waarden en overtuigingen leiden ons? Welke overtuigingen belemmeren, en welke overtuigingen dienen ons in de verandering.

Het resultaat:

Er is een collectief gedragen beeld over de cultuur en belangrijke onderdelen daarin. Medewerkers ervaren dat verandering of aanpassing en invulling van waarden leidt tot het herijken van authentieke competenties en dat dit invloed heeft het gewenste nieuwe gedrag wat effect heeft op onze omgeving.

High performance op de werkvloer

Je wilt:

Een krachtige impuls om het leiderschap af te stemmen op concrete doelen in het werkveld. Dat vraagt om met een nieuwe frisse blik te kijken naar je leiderschap en verantwoordelijkheid, en om een proactieve inzet: samen co-creëren en flexibel denken in opties en mogelijkheden om belangen te verenigen. Voorbij de waan van de dag het vermogen ontwikkelen om vooruit te kijken en doelen scherp te houden.

Het resultaat:

Een heldere visie op leiderschap. Je verkent de krachtenvelden waar binnen je opereert. Wat is de juiste tactiek op het juiste moment? De kunst van het helder communiceren vanuit een win-win gedachte. Hoe betrek je de ander bij het realiseren van je doelen? Wat heb jij dan actief te doen?
We werken met een methode die persoonlijke ontwikkeling integreert in de operatie van de werkvloer, waarbij we een match maken met de cultuur, structuur en strategie van de organisatie.

Dilemma’s en leiderschapsrollen

Je wilt:

Stilstaan bij een nieuwe fase in de ontwikkeling van de organisatie of je team: van actief naar een proactieve fase. Het proces van fragmentatie naar eenheid faciliteren. Wat betekent dat voor de rolontwikkeling van jouw leiderschap? Welke dilemma’s kom je dan tegen?Wat betekent dat in termen van gedrag onderling, en tot de relatie van de rest van de organisatie en naar je klanten?

Het resultaat:

Je bent in staat heldere kaders te stellen. Er is bewustzijn over welke invloed dilemma’s hebben op succes en resultaat. Je gebruikt ze als hefboom om je team naar een volgende fase te begeleiden. Je leert zienswijzen en belangen effectief te verenigen vanuit een creatief geformuleerde uitdaging. Je bent een natuurlijk en moreel onderhandelaar. In het kader van het grotere geheel ben je in staat gewogen beslissingen te nemen en samen te vatten in concrete afspraken.